Monitorovací systém

Provádíme celkové dodávky monitorovacích systémů, především v oblasti monitoringu teploty a relativní vlhkosti do skladů, výrobních prostor, laboratorních zařízení (lednice, inkubátory,…)

 

JEDNOTLIVÉ KROKY DODÁVKY:

Montáž kabelů celkové zprovoznění kalibrace

 

Kalibrace je součástí dodávky. Je realizována dle přání zákazníka variantně a to:

Celého měřícího řetězce

Samotného měřidla

Proudové smyčky

 

Po realizaci je zákazníkovi předána veškerá dokumentace, včetně výkresu se zapojením jednotlivých komponent.